Srdečně zveme ke společnému setkání na adoraci.

Tématem bude RADOST EVANGELIA.

Radost pro chudé, zajaté, slepé a též pro nás – všichni jsme pozváni vkročit a zůstat v létě Hospodinovy milosti.

Začátek po mši svaté v 18.30 hodin.

 

Lk 4,18-19
‚Duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.‘

Jan 15,9-11

Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná.