+++ Začínáme společným slavením v kostele, které bude pokračovat  chválami a slovem o Otcově lásce s Pavolem Strežem +++