„Pomodlíme se s Vámi“

Mnohdy jen krátký moment změní naše životy a my se ocitáme v situacích, které jsou pro nás těžkým křížem. Jindy tíha kříže narůstá pozvolna a my máme pocit, že už dál nemůžeme. Je toho mnoho, co leží každému na srdci a s čím potřebuje pomoci. Avšak vědomí, že na mě v modlitbě myslí někdo, komu na mně záleží, je posilující. Vědomí, že mohu někoho požádat, aby v modlitbě nesl se mnou kříž, je zdrojem radosti. 

Nabízíme Vám možnost zasílat Vaše osobní prosby, za které chcete, aby se přímluvci Společenství chval společně s Vámi modlili. Přímluvci se modlí za Vaše úmysly vždy jeden týden. Jednou měsíčně se pak modlíme za Vaše úmysly během přímluv na setkání Společenství chval. Každý týden je sloužena mše svatá za úmysly farníků, kde budou tyto úmysly vloženy duchovně. Pro ty z Vás, kteří toužíte po osobní přímluvné modlitbě, je možnost využít plánované akce Bdění nebo Večery chval.

Služba je zcela diskrétní a nebude předávána třetím stranám. Nevyptáváme se, neradíme. Vaše prosby pouze předkládáme Pánu Bohu. Máme krásné zkušenosti, že Bůh zná naše bolesti, slyší naše prosby a pomáhá. Jen On dokáže vyřešit každou životní situaci.

 

Vaše prosby podepsané křestním jménem můžete napsat do připraveného okna – Vaše zpráva.

 

„Proste, a dostanete,
aby se vaše radost naplnila.“
(Jan 16,24b)