Pozvěme své přátele, příbuzné, známé, sousedy a spolupracovníky 
na již 4.ročník Kurzů  Alfa v naší farnosti.
Kurzy Alfa jsou určeny:
– těm, kdo do kostela nechodí, ale chtěli by se o křesťanství dozvědět více
– našim farníkům, kteří by chtěli načerpat novou duchovní inspiraci 
– těm, kdo by si chtěli Kurz Alfa projít, aby poznali, jak vlastně probíhá

Kurz je zcela zdarma, přihláška k ničemu nezavazuje – každý je srdečně zván. 
Pozvánky jsou k dispozici v našem farním kostele i na filiálkách.