II. Kurz ALFA – podzim 2015 – OHLÉDNUTÍ ZPĚT

  1. 1. 2016

Kurzy Alfa v naší farnosti

 

I v letošním roce se naše farnost zapojila do organizace kurzů Alfa, jejichž cílem bylo seznámení s obsahem křesťanské víry nebo zopakování základů víry pro všechny hledající, pochybující věřící či nevěřící.

Hostitelský tým se skládal z devíti animátorů, kteří se starali o celý průběh. Občerstvení pro účastníky letos připravovala přímo na faře paní Wanda, které patří velký dík, neboť večeře byly profesionálními výtvory jak po stránce chuťové, tak estetické.

Významnou změnou oproti předchozím kurzům byla forma prezentace témat – již nešlo o sledování DVD, ale přednášeli živí řečníci – kromě našeho otce Jana Svobody, který byl iniciátorem této změny, přijali pozvání i zástupci jiných církví, což velmi obohatilo celé společenství. Řadu témat přednesli „obyčejní věřící“ a i jejich zkušenosti a svědectví pak byla základem bohatých diskuzí ve skupinkách.

Otec Jan byl věrným účastníkem kurzů a pozorným naslouchajícím ve skupinových debatách. Zážitek z kurzu prohloubila společně strávená sobota s Duchem svatým. Sychravé podzimní počasí vykompenzovalo útulné prostředí naší fary a exercičního domu. Bylo dost času nejen na přednášky o Duchu svatém v podání hostů z Hatě, ale i na sdílení zážitků, pocitů a poznatků, nechyběl ani zpěv za doprovodu kytary a kláves. Den vyvrcholil přímluvnou modlitbou v kapli exercičního domu, kdy jsme všichni mohli zakusit Boží blízkost.

Kurzy Alfa jsou v dnešním uspěchaném neosobním světě neobyčejným zážitkem, mám pocit, že nás organizátory obohatily přinejmenším stejně jako účastníky. Nikdo z nás již nepochybuje, že království „Režiséra“ kurzů Alfa není z tohoto světa…

Hana Ptoszková

Kurzy Alfa aneb jak jsem dělal evangelizaci

 

Když si vzpomenu na pojem evangelizace, tak se mi vybaví zvláštní pocit, že mám někam jít a dělat zázraky, aby ostatní nevěřící lidé uvěřili. Takovou podivnou představu jsem měl o evangelizaci. No párkrát jsem to zkusil dělat evangelizaci z vlastních sil a výsledek se brzy dostavil, vůbec nikoho jsem nepřesvědčil. Skutečně se můžete snažit, jak chcete, a ten druhý nic. Žádné ovoce. Po této zkušenosti jsem už to vlastně ani moc nezkoušel, protože to nefungovalo.

Až jsem dostal Dar modlitby. Je to podivná věc. Něco nebo spíše Někdo vás nutí modlit se za sebe nebo za jiné lidi. Většinou vám přicházejí na mysl lidé tak nějak automaticky bez vlastního přičinění. Jsou to lidé, kteří jsou kolem vás.

Ale jak tento dlouhý úvod vlastně souvisí s kurzy Alfa? Těžko se to vysvětluje. Na začátku, kdy nevíte vůbec nic, začne duchovní boj, taková malá duchovní válka. Začínáte se modlit a nejen sám, protože Boží nepřítel je silný protivník. Modlitba je vlastně to vůbec nejdůležitější na celé evangelizaci. Je skrytá, nic se neděje, ale je to ta nejsilnější zbraň, kterou my modlitebníci či přímluvci máme. Nic jiného totiž nemáme. Takže předem a vytrvale bez konkrétních výsledků se modlíme za lidi, kteří mají přijít na evangelizační kurzy Alfa. Vlastně nevíme, o koho jde, ale Bůh si s tím nějak poradí, vždyť je přece všemohoucíJ.

Po této zdlouhavé přípravě, kterou jsem se vám snažil popsat, začíná to nejkrásnější, co můžete v životě dělat. To znamená, že můžete evangelizovat. Představte si to. Máte dvě ryby a pět chlebů. Začínáte bez ničeho, s tím rozdílem, že počítáte s Duchem svatým, který za vás všechno udělá. Už za vás někdo něco udělal? To znamená, že jste se nestarali o výsledek a důvěřovali jste Hospodinu, že za vás všechno udělá. Už se vám to někdy stalo? A představte si to, nám se to během kurzu Alfa stalo. Vše dělá náš milující Bůh za nás. My to jen jako Jeho služebníci zblízka pozorujeme. Je to perfektní pocit, když se nemusíte starat a jen pozorovat Boží dílo. Musím potvrdit, že je to super.

Nevím, jak mám tento článek uzavřít o kurzech Alfa, protože ještě neskončily. Určitě si to umím představit. Jak již tady na zemi můžeme zakoušet nebeské království. Jak Bůh, žehná naší modlitbě za evangelizaci našich bližních, nevěřících kolegů nebo rodinných příslušníků. Každopádně je konec dobrý. Na závěr chci každému osobně poděkovat, kdo se podílel jakkoliv na kurzech Alfa: modlitbou, prací, přímluvou, vařením, hudbou, něčím sladkým na zub, atd. Všem ať žehná náš milující Pán.

Petr Pustowka