http://www.cho.cz/ – stránky Katolické charismatické obnovy v ČR

http://www.novaevangelizace.cz/ – info o ŠKOLE EVANGELIZACE SV. ONDŘEJE a jejích kurzech

www.zacheus.eu – stránky společenství Zacheus v ČR

http://www.betjud.cz/ – stránky o hledání původních kořenů kultur víry a hloubky pramenů nejen židovsko-křesťanské mystiky

www.zacheusz.org – stránky společenství Zacheus v PL

http://odnowa.cieszyn.pl/ – stránky společenství Radosc  v PL

http://wspolnota.mocniwduchu.pl/ – stránky společenství Mocni w Duchu v PL

www.jahni.cz/galerie/knihovna/  – stránky trvalých jáhnů ostravsko-opavské diecéze, texty v pdf. aj.