Společenství chval pomáhá s organizováním kurzů Nové Evangelizace.

Společně se členy spřátelených společenství tvoří konkrétní evangelizační týmy, které pod vedením kněží nabízí další vzdělávání a možnost prohloubení duchovního života.

Kurzy zastřešuje ŠKOLA NOVÉ EVANGELIZACE SV. ONDŘEJE, na jejíž stránkách jsou kurzy blíže popsány a lze se na ně přihlásit.