Společenství chval

Společenství charismatické obnovy

Month: Září 2020

Zveme na setkání s hosty

DOBA STVOŘENÍ 2020 MILOSTIVÉ LÉTO PRO ZEMI

POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA K DOBĚ STVOŘENÍ 2020

„Tento padesátý rok prohlásíte svatým a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás milostivé léto“ (Lv 25,10). Tato slova z třetí knihy Mojžíšovy uvozují poselství papeže Františka ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření (1. září), který zahajuje ekumenickou iniciativu nazvanou Doba stvoření, vrcholící 4. října, na svátek sv. Františka z Assisi. ČÍST VÍCE

© 2024 Společenství chval

Intra By Vojtech MorcinekNahoru ↑