Společenství vzniká jako odpověď na potřebu zapojení našich iráckých přátel do farního společenství. Další informace jsou zde.