Společenství chval

Společenství charismatické obnovy

Author: Ryszard Fajkus (page 3 of 3)

Srdečně Vás zveme na Večer chval ve středu 18. dubna

Večer s Božím slovem, dne 21 března v sálce pod farou. * Světlem pro mé nohy je tvé slovo Ž119

BDĚNÍ v sobotu 10.3.2018 – Srdečně zveme!

Srdečně zveme na Večer uctívání

SETKÁNÍ 21.2.2018

Newer posts

© 2019 Společenství chval

Intra By Vojtech MorcinekNahoru ↑